บินใจ

เกี่ยวกับเรา

Binjai เป็นเราเป็นบริษัทที่ผลิตบุหรี่ไฟฟ้าหลากหลายรสชาติ เพื่อคนรุ่นไหม่ที่ต้องการลองอะไรเจ๋ง หรืออยากลองอะไรใหม่ๆ รสชาติหลากหลาย เราทำการผลิตและแบ่งตลาดไปยังหลายๆประเทศโดยเฉพาะแถบเอเชียและอเมริกา เพื่อให้บินใจเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของคุณ

Our Founder Team

บุรี ลือขำ

บุรี ลือขำ

ประธานผู้ก่อตั้ง

Our Accountant Team

Our Administrator Team

จันทรวิมล พรมบุตร

จันทรวิมล พรมบุตร

หัวหน้าทีม Accountant

จันทรวิภา ภัชรภิรมย์

จันทรวิภา ภัชรภิรมย์

สมาชิกในทีม Accountant

โสรยา ตรีทรัพย์

โสรยา ตรีทรัพย์

สมาชิกในทีม Accountant

ธาวัลย์ ชัยชนา

ธาวัลย์ ชัยชนา

สมาชิกในทีม Accountant

ปรางทิพย์ มั่นคงประสิทธิ์

ปรางทิพย์ มั่นคงประสิทธิ์

หัวหน้าทีม Administrator

กรรณสิกา ธนากร

กรรณสิกา ธนากร

ผู้ร่วมทีม Administrator

ธิดา ธาราวงศ์

ธิดา ธาราวงศ์

ผู้ร่วมทีม Administrator

กร รัตนาอรุณ

กร รัตนาอรุณ

ผู้ร่วมทีม Administrator

Our Content Creator Team

Our Digital Marketer Team

ธนาบดี ธารางาม

ธนาบดี ธารางาม

หัวหน้าทีม Content Creating

พลกฤต ศิลาดี

พลกฤต ศิลาดี

ผู้ร่วมทีม Content Creating

มาริญา วิเชียรชาญ

มาริญา วิเชียรชาญ

หัวหน้าทีม Digital Marketing

นวพร เจริญสิน

นวพร เจริญสิน

ผู้ร่วมทีม Digital Marketing

Our Web Developer Team

Our Content Reviewer Team

คัทลียา มิ่งมาลา

คัทลียา มิ่งมาลา

หัวหน้าทีม Web Developing

กิตติพร เกษมทรัพย์

กิตติพร เกษมทรัพย์

หัวหน้าทีม Content Review